Информация за доставката

Транспорт:
При покупка на стоки над 1500 лв. Мебели Бертони предоставят безплатен транспорт в рамките на гр.София.
При покупка на стоки под  1500 лв.  Мебели Бертони могат да предоставят платен транспорт в рамките на гр.София - цена 50 лв.


Доставкатите в гр.София се извършват до адреса. Бертони не разполага с персонал , който може да качи мебелите по етажи , с изключение на случейте , когато е уговорен монтаж. 

Монтаж на корпусни мебели:
Стандартната тарифа е 12% от стойността на мебелите , но не по-малко от 80 лв. За повече от моделите при поръчката се дава индивидуална цена за доставка и монтаж.


Рекламации:
При наличието на скрити дефекти, купувачът е длъжен да уведоми Мебели Бертони в рамките на три дни след доставката /доставката и монтажа/ на мебелите. Констатирането на тези недостатъци се извършва с двустранен протокол.
При наличието на явни дефекти, за които купувачът е знаел при сключване на договора или приемо-предавателния протокол и не е възразил, Мебели Бертони не носи отговорност.

Доставка с куриер в цялата страна:
Поръчаните от Вас стоки могат да бъдат доставени срещу наложен платеж с куриерска фирма  на посочен от Вас адрес или избран офис на куриера.

Имате и възможност да получите лично поръчаните от Вас артикули в магазина на "Бертони" в град София , кв.Илиенци , ул.Балчо Нейков №5 . За целта в модул "Плащане / Метод на доставка" изберете "Лично получаване от офиса на магазина".

 

При отказ от получената стока е необходимо да ни изпратите следния формуляр: 

 

 ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

До Казадиаморе ЕООД , гр.Пазарджик , ул.Христо Ботев 190 , BG 203485240

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки:

........................................................................................................................................................................................ /описание на продукта/

Стоката е получена на ....................................../ датата на получаване от потребителя/

........................................................................................................................................................................................................................................................................./Име на клиента/

Гр./с................................................................................................. /Адрес на потребителя/

 

...................                                                                             ..................................

/Дата/                                                                               /Подпис на потребителя/

 

Срокът за отказ е 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за Вашето име, адрес и телефонен номер и за решението си да се откажете от договора с писмо, изпратено по пощата. Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.